Inisiatif TERAJU

Meneraju

Bumiputera akan diberi lonjakan berganda menerusi pembentukan budaya keusahawanan di pelbagai peringkat untuk menjadikan Bumiputera sebagai bangsa usahawan. Budaya keusahawanan ini akan terus dipupuk secara bersepadu melalui peranan pelbagai agensi.

Inisiatif-inisiatif keusahawanan yang sudah selesai di bawah seliaan TERAJU.

Contoh Inisiatif :

TERAS, Dana Mudahcara, Carve-out & Compete, Skim Jejak Jaya Bumiputera